The Lost Swordship เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ พากย์ไทย ตอน 1 – 8 ยังไม่จบ

The Lost Swordship เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ พากย์ไทย

The Lost Swordship เซียนกระบี่เหนือยุทธภพ ซีรี่ย์จีนพลังภายในเรื่องนี้ได้บอกถึงยุทธภพ ธรรมะกับอธรรมเหมือนน้ำกับไฟ นับตั้งแต่ลี้คิมฮวง,ไซมึงชวยเสาะ,เล็กเซียวหงถอนตัวไป ฝ่ายธรรมะก็ไร้ผู้สืบทอด ยุทธภพเริ่มเข้าสู่ความมืดมิด ธรรมะตกต่ำ อธรรมเหิมเกริม ลี้คิมฮวงหลังจากที่ถอนตัวจากยุทธภพ ทนเห็นยุทธภพถูกมารร้ายควบคุมไม่ได้ จึงสร้างหมู่บ้านคุณธรรมขึ้น แต่ว่า นิกายช่วงชิงและเรื่องราวจะสนุกอย่างไรนั้นต้องติดตาม

The Lost Swordship ตอน 1
The Lost Swordship ตอน 2
The Lost Swordship ตอน 3
The Lost Swordship ตอน 4
The Lost Swordship ตอน 5
The Lost Swordship ตอน 6
The Lost Swordship ตอน 7
The Lost Swordship ตอน 8